Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

De basis van het onderzoek vormt een grootschalig consumentenonderzoek onder inwoners van de Randstad en de ring van gemeenten er omheen. De enquête brengt de (ruimtelijke) kooporiëntatie alsmede het (meer kwalitatieve) koopgedrag van de bevolking in beeld.

Het onderzoek omvat de afname van ruim 50.000 enquêtes en brengt het koopgedrag van inwoners van de 135 Randstadgemeenten (en de gemeenten Almere en Lelystad) in beeld.

Het onderzoek vindt plaats via een online enquête. Inwoners die zijn opgenomen in de steekproef ontvangen per post een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Zij kunnen de enquête via internet invullen met behulp van een unieke inlogcode. Mogelijk worden inwoners ook telefonisch door medewerkers van I&O Research benaderd om ze te motiveren deel te nemen aan het onderzoek.
Naast het benaderen van een steekproef van inwoners is er ook een open link beschikbaar. Op die manier kunnen alle inwoners van de Randstadgemeente deelnemen aan het onderzoek.

Het veldwerk vindt plaats in de periode half september tot eind november 2018. De verzamelde onderzoeksgegevens worden na verwerking en analyse gerapporteerd in factsheets voor gemeenten en (belangrijkste) aankooplocaties en in een integraal hoofdrapport.

Een uitgebreide toelichting op de onderzoeksmethode wordt op deze website gepubliceerd na afloop van het onderzoek.


Wat gebeurt er met de gegevens?

De antwoorden op onze vragen worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. Daarnaast worden onderzoeksgegevens direct losgekoppeld van persoonsgegevens zodat niemand kan zien wie welke antwoorden heeft gegeven.
Kijk voor meer informatie op de pagina met veelgestelde vragen.


Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2018 bestaat uit alle gemeenten in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Om ook voor de aan de rand van het onderzoeksgebied gelegen gemeenten een volledig beeld te kunnen geven van de verzorgingspositie, is aanvullend veldwerk uitgevoerd in een ring van randgemeenten rondom het onderzoeksgebied.

Onderzoeksgebied Randgebied