De uitkomsten van het koopstromenonderzoek worden zowel binnen de overheid als binnen de profit sector veelvuldig gebruikt, bijvoorbeeld voor het opstellen of bijsturen van (toekomstig) detailhandelsbeleid of als input voor vestigingsbeleid. Afgestemd op de verschillende informatiebehoeften zijn de onderzoeksresultaten ook verwerkt en beschikbaar in diverse producten.

Vergelijking met 2016

Doordat de bestedingscijfers voor 2016 op basis van kengetallen van Detailhandel.info conform 2018 zijn herberekend, zijn de oude uitkomsten van 2016 (hoofdrapport en factsheets) niet meer actueel. Alle 2016-resultaten zijn met terugwerkende kracht bijgewerkt. Voor een vergelijking van 2018 met 2016 dient u gebruik te maken van gegevens uit het KSO2018.

Het hoofdrapport geeft informatie op hoofdlijnen en start met een samenvatting van de belangrijkste resultaten en bevat een beschouwing op de resultaten. De compacte factsheets bevatten kerngegevens van individuele gemeenten en aankooplocaties. Een interactieve applicatie maakt het mogelijk om zelf op gemeente- en aankooplocatieniveau uitkomsten te vergelijken met 2016 en te benchmarken. Informatie over de onderzoeksmethode, een begrippenlijst en de vragenlijst zijn te vinden onder het kopje Overige bijlagen.

Het gebruiken van en verwijzen naar deze uitkomsten is uiteraard toegestaan (mits de bron duidelijk wordt vermeld).

Hoofdrapport

Het hoofdrapport presenteert de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Hierbij vormt het in beeld brengen van ruimtelijke verschuivingen in het koopgedrag van inwoners van de Randstad een belangrijk uitgangspunt. Naast veranderingen in de koopstromen kijken we in het hoofdrapport ook naar de ontwikkeling van het winkelaanbod, naar het economisch functioneren van de detailhandel en naar het consumentengedrag. Het rapport bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten en een beschouwing op de resultaten.

Factsheets

De factsheets (in PDF-formaat) bevatten voor gemeenten en aankooplocaties een analyse van de huidige koopstromen, een vergelijking van koopstromen door de tijd en een vergelijking met gemeenten van vergelijkbare omvang. Vanuit de factsheets kan worden doorgeklikt naar naar online kaartbeelden. Naast winkelaanbod is eveneens een analyse van vervoermiddel en waardering van de winkelvoorzieningen (12 aspecten) opgenomen op de factsheet. Er is ook een aparte leeswijzer voor de factsheets.
De factsheets zijn te vinden door de gewenste gemeente of aankooplocatie te selecteren op de kaart.

Online tool

Op deze pagina treft u een dashboard waarop de resultaten in beeld zijn gebracht voor alle onderdelen van het onderzoek. Het dashboard bestaat uit een zestal pagina’s (te weten: Totaal, Branche, Winkelaanbod, Bezoekkenmerken, Waardering en Info). U kunt zelf een gemeente of aankooplocatie selecteren. Bij de grafieken is het mogelijk zelf de gewenste uitsplitsing in te stellen (onder andere naar periode, branche, type bezoeker). Waar mogelijk en van toepassing worden uitkomsten vergeleken met 2018 en met een benchmark (gemeente/aankooplocatie van vergelijkbare omvang).

Kaarten

De kaarten met toevloeiing en afvloeiing per gemeente en aankooplocatie zijn online benaderbaar via een aparte pagina. Indien gewenst kunnen de kaartbeelden opgeslagen worden als PDF of PNG-bestand.

Overige bijlagen

Aanvullende (achtergrond)informatie over het KSO2018: