Het hoofdrapport presenteert de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Hierbij vormt het in beeld brengen van ruimtelijke verschuivingen in het koopgedrag van inwoners van de Randstad een belangrijk uitgangspunt. Naast veranderingen in de koopstromen kijken we in het hoofdrapport ook naar de ontwikkeling van het winkelaanbod, naar het economisch functioneren van de detailhandel en naar het consumentengedrag. Het rapport bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten en een beschouwing op de resultaten.

Download hier het hoofdrapport in hoge kwaliteit (Let op: 93 Mb)

Er zijn nog twee kleinere versies van het hoofdrapport beschikbaar: